-- Java Programlama Dili, Java SE

Çok Parametreli Generic Sınıflar

Tip parametresi ve Tip Argümenti :

Eğer bir sınıf Ev<T> şeklinde yazıldıysa bu bir tip parametresidir,T primitive olmayan herşey olabilir.Ancak T’nin ne olduğu Ev<String> şeklinde belirlendiyse bu bir tip argümentidir ve T artık Stringtir.

Aşağıda çok parametreli bir Ev sınıfı var.

class Ev<K,V>{
  private K key;
  private V value;

  public K getKey() {return key;}

  public void setKey(K key) {this.key = key;}

  public V getValue() {return value;}

  public void setValue(V value) {this.value = value;}

  public Ev(K key, V value) {
    this.key = key;
    this.value = value;
  }
}


public class Main {

  public static void main(String[] args) {

     Ev<String,String> ev1 = new Ev("Beyaz Ev","Büyük Ev");
    Ev<Integer,Integer> ev2 = new Ev(3,5);
    Ev<String,Integer> ev3 = new Ev("Mavi Ev",2);
   /* Ev<int,int> ev4 = new Ev(10,20); çalışmaz int = primitive type*/
    
    System.out.println(ev1.getKey());
    System.out.println(ev1.getValue());
    System.out.println(ev2.getKey());
    System.out.println(ev2.getValue());
    System.out.println(ev3.getKey());
    System.out.println(ev3.getValue());


  }
}

ev1 için;

Key değişken tipi     =   String

Value değişken tipi =  String

ev2 için;

Key değişken tipi    =   Integer

Value değişken tipi =  Integer

ev3 için;

Key değişken tipi    =   String

Value değişken tipi =  Integer

ev4’te yapılan  <int,int> gibi bir implementasyon hata verir.Çünkü int primitive bir tiptir ve generic tip parametleri primitive olamaz.

 

 

Bunu paylaş :

Yorum bırak

Yorum