-- Java SE

File Class

java.io.File sınıfı bir dosya oluşturmak,yeni isim vermek veya silmek için kullanılır.Dosya üzerine yazma veya okuma gibi işlemlerde kullanılmaz.Bunun için java.io.FileWriter ve java.io.FileReader sınıfları kullanılır.

import java.io.File;

public class Main {

  public static void main(String args[]) throws IOException{

    File file = new File("test.txt");
    System.out.println(file.exists()); //false - true
    System.out.println(file.createNewFile()); //true - false
    System.out.println(file.exists()); //true - true

exists() metodu dosyanın olup olmadığını kontrol eder.

createNewFile() metodu dosya oluşturur.

Dosya oluşturma işlemi

 File file = new File("test.txt");

satırında gerçekleşmez. Bu satırda file objesi oluştururlur.Eğer ki test.txt adında bir dosya varsa bu dosyaya referans edilir,yoksa dosyayı oluşturmaz.

Program çıktısı şöyle olacaktır :

1. Çalıştırma : 2. Çalıştırma
false        true
true        false
true        true

İlk çalıştırmada:

 • test.txt dosyası olmadığı için exists() metodu false dönderir.
 • createNewFile() test.txt dosyasını oluşturur ve true dönderir.
 • 2. yazılan exists() metodu dosya var olduğu için true dönderir.

İkinci çalıştırmada:

 • test.txt dosyası olduğu için exists() metodu true dönderir.
 • test.txt dosyası zaten olduğu için createNewFile() metodu yenisi oluşturmaz,false dönderir.
 • 2. yazılan exists() metodu dosya var olduğu için true dönderir.

Dosyada isim değişikli renameTo() metodu ile yapılır.

File file2 = new File("yeni isim.txt");
    file.renameTo(file2);

Bu koddan sonra test.txt dosyasının ismi yeni isim.txt olacatır.

Ancak oluşturulan yeni dosya ismi şekildeki gibi format belirtilmeden oluşturulursa,test.txt dosyasının ismi değiştiği gibi formatı da değişecektir.

File file2 = new File("yeni isim");
    file.renameTo(file2);

Dosyanın silinmesi delete() metodu ile yapılır.

Dizin oluşturma işlemleri şu şekilde yapılır :

 File directory = new File("dizin");
    directory.mkdir();
    File file2 = new File(directory,"file2.txt");
    file2.createNewFile();

mkdir() metodu dizin oluşturmada kullanılır.

 

Bunu paylaş :

Yorum bırak

Yorum