-- Kütüphaneler

Jsoup | Dataları Değiştirme

Attribute Değerlerini Değiştirme :

Bir HTML kodunun attribute değerlerini değiştirmek için attribute setter metodları( Element.attr(String key, String value) ve Elements.attr(String key, String value) ).

Örneğin bir elementin class özelliğini değiştirmek istiyorsak Element.removeClass(String className) veya Element.addClass(String className) metodları kullanılabilir.

Elements collectiondaki metodlar (attribute ve class metodları) birden çok elementi etkileyen işlemler yapılabilir. Örneğin; bir <div> içerisindeki tüm elementlere rel=”nofollow” attribute eklemek istenildiğinde doc.select(“div.comments a”).attr(“rel”, “nofollow”);  kodu kullanılabilir.

Element içerisindeki diğer metodlar gibi attr() metodu da şuanki Element‘i dönderir( veya Elements). Bu özellik sayesinde kullanışlı bir zincirleme metod yazılabilir.

doc.select("div.masthead").attr("title", "jsoup").addClass("round-box");

HTML Kodunu Değiştirme :

HTML kodunu değiştirmek için Element sınıfı içerisindeki HTML setter metodları kullanılır.

Element div = doc.select("div").first(); // <div></div>
div.html("<p>lorem ipsum</p>"); // <div><p>lorem ipsum</p></div>
div.prepend("<p>First</p>");
div.append("<p>Last</p>");
// HTML'in şuanki hali : <div><p>First</p><p>lorem ipsum</p><p>Last</p></div>

Element span = doc.select("span").first(); // <span>One</span>
span.wrap("<li><a href='http://example.com/'></a></li>");

// HTML'in şuanki hali : <li><a href="http://example.com"><span>One</span></a></li>

Element.html(String html) = Elementin inner HTML kısmındaki tüm kodları temizler ve yerine yazılanı yerleştirir.

Element.prepend(String first) = Elementin inner HTML’inin baş kısmına HTML’i ekler.

Element.append(String last) = Elementin inner HTML’inin son kısmına HTML’i ekler.

Element.wrap(String around) = Belirlenen kodu elementin outer HTML kodu yapar.

Element.prependElement(String tag) = Belirlenen tag ile bir element oluşturur ve bunu Document’e ilk çocuk olarak ekler.

Element.appendElement(String tag) =  Belirlenen tag ile bir element oluşturur ve bunu Document’e son çocuk olarak ekler.

Text İçeriğini Değiştirme :

Yine Element‘in setter metodları kullanılır.

Element div = doc.select("div").first(); // <div></div>
div.text("five > four"); // Şuan ki hali : <div>five &gt; four</div>
div.prepend("First ");
div.append(" Last");
// Şuanki hali : <div>First five &gt; four Last</div>

Element.text(String text) =  İçeriği temizler ve istenen texti yerleştirir.

Element.prepend(String first) = Başa text ekler.

Element.append(String last) = Sona text ekler.

Bunu paylaş :

Yorum bırak

Yorum