-- Kütüphaneler

Jsoup | DOMs

Bir HTML documentini gezmek, elementleri bulmak ya da değiştirmek için DOM metodları kullanılır.

File input = new File("/tmp/input.html");
Document doc = Jsoup.parse(input, "UTF-8", "http://example.com/");

Element content = doc.getElementById("content");
Elements links = content.getElementsByTag("a");
for (Element link : links) {
 String linkHref = link.attr("href");
 String linkText = link.text();
}

 

Elementler, element bulma, değiştirme gibi işlemler için birçok DOM metodu sağlar. DOM getter metodları bir Document üzerinde çağrıldığında bu document altındaki elementler bulunur, bir element üzerinde çağırıldığında bu element altındaki elementler bulunur.

Yukardaki kod parçacığında content ve link elementleri bulunmuştur. For-each loopta ise bulunan linklerin “href” ve text kısmını string’e atama yapılmıştır.

Element Get Metodları

 • getElementById(String id);  = Id’ye göre.
 • getElementByTag(String tag); = Tag’e göre.
 • getElementByClass(String class); = Class’a göre.
 • getElementByAttribute(String key); = Attribute’e göre.

Element Data Metodları

 • attributes() = tüm attribute’leri dönderir.
 • attr(String key) = key ile eşleşen ilk attribute’u dönderir.
 • attr(String key, String value) = eşleşen tüm attribute değerlerini değiştirir.
 • id() = elementin id attribute ‘unu dönderir.
 • className() = elementin class attribute’unu dönderir.
 • classNames() = tüm elementlerin class attribute’lerini dönderir.
 • text() = elementlerin tüm textlerini getirir.
 • text(String value) = elementin text içeriğini ayarlar.
 • tag() = elementin tag’ını dönderir.
 • tagName() = elementin tag name’ini dönderir.
 • html() = elementlerin inner HTML’ini dönderir.
 • html(String value) = elementlerin inner HTML’ini set eder.
 • outerHTML() = elementlerin outer HTML’ini dönderir.
 • data() = elementin data’sını dönderir. (Örneğin style tagi)

HTML ve Text ile Oynama Metodları

 • append(String html), prepend(String html)
 • appendText(String text), prependText(String text)
 • appendElement(String tagName), prependElement(String tagName)
 • html(String value)

KAYNAK ŞURASI.

Bunu paylaş :

Yorum bırak

Yorum