-- Veri Yapıları

Stack Nedir?

Stack Türkçeye “yığın” diye geçmiştir.Array veya LinkedList üzerine inşa edilebilen bir veri yapısıdır.

LIFO(Last in – First out) prensibiyle çalışır.Stack’e son giren,ilk çıkar.Bu prensip bir kutuya kitap eklemek gibi düşünülebilir.Üst üste eklenen kitaplardan birini çıkarmak için,çıkarmaya en üstten(en son koyulandan) başlamak gerekir.

Belli başlı birkaç fonksiyonu vardır.Bunlar;

Pop()   : Stack’in en üstteki elemanı çıkarır.

Push() : Stack’in en üstüne eleman ekler.

Top()    : Stack’in en üstteki elemanını getirir.

1-stack-operations

Bunu paylaş :

Yorum bırak

Yorum