-- Java SE

Stream

Stream sınıflar :

 • InputStream
 • FileInputStream
 • OutputStream
 • FileOutputStream
 • BufferedInputStream
 • BufferedOutputStream
 • OutputStreamWriter
 • InputStreamReader

FileInputStream & FileOutputStream

Önceki Writer/Reader sınıfları karakter bazlıydı,Stream sınıfları ise byte bazlıdır.Daha önce String veya char dizisini dosyaya yazmıştık,bu sınıflarla bir byte dizisini yazacağız.

OutputStream ve InputStream abstract sınıflardır,File I/O işlemlerinde FileInputStream ve FileOutputStream sınıfları kullanılır.

FileOutputStream IS-A OutputStream ve FileInputStream IS-A InputStream’dır.

import java.io.*;

public class StreamTest {

  public static void main(String args[]) throws IOException{
    byte[] b = {109,101,114,105,99};
    //meric karakterlerine karşılık unicode değerleri.

    OutputStream os = new FileOutputStream("streamtest.txt");
    os.write(b);
    os.flush();
    os.close();

    InputStream is = new FileInputStream("streamtest.txt");

    for(int i = 0; i < b.length; i++){
      System.out.print((char)is.read());
    }

    is.close();
  }

}

BufferedOutputStream & BufferedInputStream

Buffered sınıflar daha önce olduğu gibi yine tek başına kullanılmazlar.

import java.io.*;

public class StreamTest {

  public static void main(String args[]) throws IOException{

    File file = new File("bufferedstreamtest.txt");
    OutputStream os = new FileOutputStream(file);
    BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(os);

//OutputStream os = new FileOutputStream("bufferedstreamtest.txt");
//BufferedOutputStream bos = new BufferedOutputStream(os);


    byte[] b = {109,101,114,105,99};
    //meric karakterlerine karşılık unicode değerleri.

    bos.write(b);
    bos.flush();
    bos.close();

    InputStream is = new FileInputStream(file);
    BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(is);

//InputStream is = new FileInputStream("bufferedstreamtest.txt");
//BufferedInputStream bis = new BufferedInputStream(is);

    while(is.available()>0){
      System.out.print((char)is.read());
    }

    is.close();

  }

}

OutputStreamWriter & OutputStreamReader

import java.io.*;

public class StreamTest {

  public static void main(String args[]) throws IOException{


   File file = new File("writerstreamtest.txt");
   OutputStream os = new FileOutputStream(file);
   OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(os);

   osw.write(109);
   osw.write(101);
   osw.write(114);
   osw.write(105);
   osw.write(99);
   
   //meric karakterlerinin unicode değerleri.

   osw.close();

   InputStream is = new FileInputStream(file);
   InputStreamReader isr = new InputStreamReader(is);

   int i = 0 ;

   while((i = isr.read()) != -1){
      System.out.print((char)i);
   }

  }

}

 

 

Bunu paylaş :

Yorum bırak

Yorum