-- Java SE

Upper/Lower Bounded Wildcards

Daha önce belirttiğim gibi Box<T> şeklinde parametrelendirilmiş bir sınıfa herhangi bir türden nesne atabiliyorduk.Örneğin;

public class Box<T>{

  private T t;

  public T getT() {return t;}

  public void addT(T t) {this.t = t;}

  public static void main(String args[]){

    Box box = new Box();
    
    box.addT(new Integer(20));
    System.out.println(box.t.getClass().getName());

    box.addT("meriç");
    System.out.println(box.t.getClass().getName());

  }

}

Koddan da anlaşılacağı üzere t değişkeni hem Integer türünde hem String türünde olabilecek ve program çıktısı şu şekilde olacaktır.

java.lang.Integer
java.lang.String

Sınır olayı burda devreye girer.Örneğin;

 • Box<T extends Number> dediğimizde ;

T sadece Number ve Number’in alt sınıfları olabilir

 • Box<T super Integer> dediğimizde ;

T sadece Integer ve Integer’in üst sınıfları olabilir.

public class Box<T extends Number>{ // Üst sınır Number 

  private T t;

  public T getT() {return t;}

  public void addT(T t) {this.t = t;}

  public static void main(String args[]){

    Box box = new Box();

    box.addT(new Integer(20));
    System.out.println(box.t.getClass().getName());

    box.addT("meriç"); // Hata verir.Strıng,Number'in alt sınıfı değil.
    System.out.println(box.t.getClass().getName());

  }

}

 

Bunu paylaş :

Yorum bırak

Yorum