Bubble Sort

Bir dizi içerisindeki elemanları 2’şer 2’şer ele alarak karşılaştırarak sıralayan temel algoritmalardan biridir. Yukardaki resimde görüldüğü üzere elemanlar 2’şer olarak alınmış, eğer 2. eleman 1. elemandan küçükse swap işlemi yapılmış(küçükten büyüğe sıralamak için) ve dizinin sonuna kadar devam edilmiş. Bu işlemler hiç swap olmayana kadar devam edilince dizi sıralanmış olur. Aşağıda bubble sort algoritmasının Java […]

Bunu paylaş :