SQL | Joins

SQL JOIN iki veya daha çok tabloyu, içlerindeki ortak alanları baz alarak kombine etmek için kullanılır. 1-INNER JOIN SQL INNER JOIN SYNTAX : SELECT column_name(s) FROM table1 INNER JOIN table2 ON table1.column_name=table2.column_name; Aşağıdaki kod parçası Customers ve Orders tablolarını CustomerID‘ye göre kombine ederek CompanyName ve OrderID sütunlarını seçer ve bu seçimi CompanyName‘e göre sıralayarak listeler. […]

Bunu paylaş :