-- Veri Yapıları

Linked List (Bağlı Liste) Nedir?

Bağlı liste(Linked List) bir düğümün(node) bir başka düğümü işaret(point) etmesi ile oluşan zincir yapısına verilen isimdir.Bağlı listenin avantajı hafızayı dinamik olarak kullanmasıdır.Yani bağlı listeden eleman silerken hafızada silinen elamanın ederi kadar boş yer açılacak,bağlı listeye eleman eklerken sadece o elemanın eklenmesine yetecek kadar hafızada yer ayrılacaktır.4 Çeşit Bağlı liste vardır:

1-Singly Linked List(Tek Yönlü Bağlı Liste) :

Bu listede her bir düğüm kendinden bir sonraki düğümü işaret eder.En son düğüm ise null değerini gösterir.En baştaki düğüm head düğümüdür.İşlemler bu düğümden başlayarak yapılır.Bu listede sadece ileri yönlü hareket edilebilir.

 

2-Doubly Linked List(Çift Yönlü Bağlı Liste) :

Bu listede her düğüm kendinden bir önceki ve bir sonraki düğümü gösterir.İlk düğümün öncesi null,son düğümün sonrası null’dur.Bu listede ileri ve geri yönlü hareket edilebilir.

3-Singly Circular Linked List(Tek Yönlü Dairesel Bağlı Liste) :

Bu listede her düğüm bir sonraki düğümü gösterirken, son düğüm ilk düğümü ve ilk düğüm de son düğümü gösterir.Yani listenin başından sonuna gitmek için tüm düğümleri tek tek gezme gereği yoktur.

4-Doubly Circular Linked List(Çift Yönlü Dairesel Bağlı Liste) :

Bu listede her düğüm kendinden bir önceki ve bir sonraki düğümü gösterirken yine ilk düğüm son düğümü,son düğüm de ilk düğümü gösterecektir.Bir üsteki tek yönlü dairesel listenin sağladığı baştan sona ya da sondan başa ara düğümlere uğramadan gitmenin yanı sıra bir düğümde ileri-geri hareket edebilme kabiliyeti de sağlar.

 

 

Linked List hakkında genel bilgi verdim.Vakit oldukça tüm liste türlerinin kodlamasını yapıp ekleyeceğim.

Bunu paylaş :

Yorum bırak

Yorum