-- Java SE

Set Interface

Set duplicate element içermeyen Collection türüdür. Set interface’i sadece Collection’dan inherit edilen metodlara sahiptir. İki Set aynı elemanları içeriyorsa eşittir.

1 – HashSet

Hashset sınıfının no-arg constructor’ı kullanılarak boş bir hashSet ya da belirli bir collection baz alınarak hashSet oluşturulabilir. Default olarak initial capacity 16 ve load factor 0.75′ tir. Elemanlar hash table içerisinde tutulur, eleman sırası hakkında garantisi yoktur.

KAYSERİ İSTANBUL ANKARA NİĞDE ESKİŞEHİR

Görüldüğü üzere duplicate olan “Niğde” eklenmemiş ve elemanlar eklenme sırasında tutulmamıştır.

set1 = [San Francisco, Beijing, New York, London, Paris]
set1 size = 5
set1 = [San Francisco, Beijing, New York, Paris]
set1 size = 4
set2 = [Shanghai, London, Paris]
set2 size = 3
Ankara set2'de mi -> false
Set1'e set2 eklendikten sonra = [San Francisco, Beijing, New York, Shanghai, London, Paris]
Ortak elemanlar  = [Shanghai, London, Paris]

2 – LinkedHashSet

LinkedHashSet, HashSet sınıfını kalıtır. HashSet elemanları sıralı değildi ancak LinkedHashSet elemanları eklenme sırasına göre sıralanır.

Aşağıdaki dört constructordan biri kullanılarak oluşturuabilir.

HashSet()
HashSet(c: Collection<? extends E>
HashSet(initial capacitiy: int)
HashSet(initial capacitiy: int, loadFactor:float)
LONDON PARIS İSTANBUL ANKARA

3 – TreeSet

SortedSet, Set’in subinterface’i dir. SortedSet elemanları sıralıdır.Ek olarak aşağıdaki metodları sunar.

public sortedSet<E> headSet(toElement) toElement’e kadar olan elemanları içeren sortedSet dönderir.
public NavigableSet<E> tailSet(fromElement, boolean inclusive) fromElement -> başlangıç noktası, inclusive -> başlangıç noktası dahil mi?
public E lower (E e) verilen elementten sonraki en büyük element ya da null dönderir
public E last() son elemanı(en büyük) dönderir.
public e pollFirst() ilk elementi siler ve dönderiry a da set boşsa null dönderir.
public e pollLast() son elementi siler ve dönderir ya da set boşsa null dönderir.
public NavigableSet<E> subSet(E fromElement, boolean fromInclusive, E toElement, boolean toInclusive) Subset oluşturur.
Bunu paylaş :

Yorum bırak

Yorum