Upper/Lower Bounded Wildcards

Daha önce belirttiğim gibi Box<T> şeklinde parametrelendirilmiş bir sınıfa herhangi bir türden nesne atabiliyorduk.Örneğin; public class Box<T>{ private T t; public T getT() {return t;} public void addT(T t) {this.t = t;} public static void main(String args[]){ Box box = new Box(); box.addT(new Integer(20)); System.out.println(box.t.getClass().getName()); box.addT(“meriç”); System.out.println(box.t.getClass().getName()); } } Koddan da anlaşılacağı üzere t değişkeni […]

Wildcards

Javada “Object” sınıfı otomatik olarak tüm oluşturulan sınıfların üst sınıfıdır.(base class).Bu özellikten faydalanarak object sınıfı nesnesine diğer tüm nesneler atanabilir.Örneğin; public class House { public static void main(String args[]){ House myhouse = new House(); Object myobject = new Object(); myobject = myhouse; } } Bu tarz işlemler generic kullanarak aşağıdaki gibi yapılabilir. public class Box<Number>{ […]

Generics nedir,neden kullanılır?

Generic’in Türkçe karşılığının genel,jenerik olduğu söylenebilir.Adından da anlaşıldığı üzere bir tipi genelleştirme amacıyla kullanılabilir. Generic kullanmanın faydalarından ilki kodu daha okunabilir yapmasıdır.Örneğin generic kullanmadan bir arraylist’e eleman eklemek istediğimizde type-casting yapmak zorunda kalırız. List list = new ArrayList(); list.add(“meriç”); String s = (String) list.get(0); Aynı işlemi Generic kullanarak şu şekilde yapabiliriz. List<String> list = new ArrayList<String>(); […]