BufferedWriter & BufferedReader

Daha önce anlatılan FileWriter ve FileReader sınıfları Buffered sınıflara göre daha ilkel bir sınıflardır.Buffered sınıflar tek başına değil, bu File sınıfları ile beraber kullanılır.Direk örneğe geçtim. import java.io.*; public class Buffered { public static void main(String args[]) throws IOException{ File file = new File(“bufferedtest.txt”); FileWriter fw = new FileWriter(file); BufferedWriter bw = new BufferedWriter(fw); bw.write(“www.mericberber.com”); […]

Bunu paylaş :