Delete – Copy – Move

Dosya,Dizin Silme Files sınıfı silme işlemleri için iki metod sunar. Bir dizinin(directory) silinmesi isteniyorsa bu dizin boş olmalıdır, aksi halde silme başarısız olur. 1 – delete(Path) metodu dosyayı siler ya da bir exception fırlatır. Örneğin; eğer dosya yoksa NoSuchFileException fırlatılır. Aşağıdaki gibi bir kodla exception yakalanabilir ve silmenin neden başarısız olduğu belirlenebilir. try {     Files.delete(path); } catch (NoSuchFileException x) {     System.err.format(“%s: no such” + ” file or directory%n”, path); […]

Bunu paylaş :