Çift Yönlü Bağlı Liste İmplementasyonu

Çift yönlü bağlı listede tek yönlüde olduğu gibi listeyi dolaşmak için dolaşıcı bir düğüm kullanılır.Bu düğüm listeden bağımsız olacağı için kendi üzerine yapılan bir değişiklik asıl listeyi etkilemez.Çift yönlü listede ileri-geri hareket edilebilir ve çift yönlü listedeki bir düğümün yapısı şu şekildedir. Veri kısmında tutulması istenen veri tutulurken,önceki kısmında bir öncekü düğüm,sonraki kısmında bir sonraki […]

Bunu paylaş :

Tek Yönlü Bağlı Liste İmplementasyonu

Tek yönlü listede yapılan hemen hemen her işlemde listeyi üzerine işlem yapılacak düğüme kadar dolaşmak gerekir.Bu dolaşma işlemi head düğümünden başlar ve bir dolaşıcı(iterator) yardımı ile yapılır.Dolaşıcı;bizim oluşturduğumuz bir düğümdür,dolaşıcı kullanılmasının sebebi ise dolaşıcıda yapılan herhangi bir değişikliğin asıl listeyi etkilememesini istediğimizdendir. Tek yönlü bağlı listede bir düğüm iki kısımdan oluşur.Birinci kısım veriyi tutarken ikinci […]

Bunu paylaş :

Linked List (Bağlı Liste) Nedir?

Bağlı liste(Linked List) bir düğümün(node) bir başka düğümü işaret(point) etmesi ile oluşan zincir yapısına verilen isimdir.Bağlı listenin avantajı hafızayı dinamik olarak kullanmasıdır.Yani bağlı listeden eleman silerken hafızada silinen elamanın ederi kadar boş yer açılacak,bağlı listeye eleman eklerken sadece o elemanın eklenmesine yetecek kadar hafızada yer ayrılacaktır.4 Çeşit Bağlı liste vardır: 1-Singly Linked List(Tek Yönlü Bağlı […]

Bunu paylaş :

Array ile Stack İmplementasyonu

Array üzerine stack inşa ederken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur arrayin boyutunun ne olduğudur.Örneğin zaten 2 elemana sahip bir 2 elemanlı arraye push yapılacaksa bu eleman eklenmeden önce arrayin boyutunun artırılması gerekir.Bu işlem şu şekilde yapılır; Mevcut arrayin boyutunun 2 katında bir array oluşturulur. Oluşturulan arraye, mevcut arrayin elemanları kopyalanır. Mevcut array referansının yeni […]

Bunu paylaş :

Stack Nedir?

Stack Türkçeye “yığın” diye geçmiştir.Array veya LinkedList üzerine inşa edilebilen bir veri yapısıdır. LIFO(Last in – First out) prensibiyle çalışır.Stack’e son giren,ilk çıkar.Bu prensip bir kutuya kitap eklemek gibi düşünülebilir.Üst üste eklenen kitaplardan birini çıkarmak için,çıkarmaya en üstten(en son koyulandan) başlamak gerekir. Belli başlı birkaç fonksiyonu vardır.Bunlar; Pop()   : Stack’in en üstteki elemanı çıkarır. […]

Bunu paylaş :