Enumaration

Özetle; 1-Bir Enum referansına sadece o türden bir enum sabiti atanabilir,böylece tür güvenliği(type safety) sağlanır. 2-Enumlar if/else veya switch içerisinde kullanılabilir, == operatörü ile karşılaştırılabilirler. 3-İçerisinde constructor veya metot tanımlanabilir.Ancak new operatörü ile nesne yaratamazlar,constructur’u private olmak zorundadır. 4-java.lang.Enum sınıfını otomatik olarak kalıttıkları(extend) için başka sınıfı kalıtamazlar ancak başka arayüzleri(interface) uygulayabilirler.(inherit) 5-Enum sabitleri otomatik olarak static […]

Bunu paylaş :