Stream

Stream sınıflar : InputStream FileInputStream OutputStream FileOutputStream BufferedInputStream BufferedOutputStream OutputStreamWriter InputStreamReader FileInputStream & FileOutputStream Önceki Writer/Reader sınıfları karakter bazlıydı,Stream sınıfları ise byte bazlıdır.Daha önce String veya char dizisini dosyaya yazmıştık,bu sınıflarla bir byte dizisini yazacağız. OutputStream ve InputStream abstract sınıflardır,File I/O işlemlerinde FileInputStream ve FileOutputStream sınıfları kullanılır. FileOutputStream IS-A OutputStream ve FileInputStream IS-A InputStream’dır. import java.io.*; […]

Bunu paylaş :