Jsoup | Dataları Değiştirme

Attribute Değerlerini Değiştirme : Bir HTML kodunun attribute değerlerini değiştirmek için attribute setter metodları( Element.attr(String key, String value) ve Elements.attr(String key, String value) ). Örneğin bir elementin class özelliğini değiştirmek istiyorsak Element.removeClass(String className) veya Element.addClass(String className) metodları kullanılabilir. Elements collectiondaki metodlar (attribute ve class metodları) birden çok elementi etkileyen işlemler yapılabilir. Örneğin; bir <div> içerisindeki tüm […]

Bunu paylaş :