Finding Files

Glob Syntax Hangi kalıpta dosyalar bulmak istenildiğini programa söylemek için öncelikle bir kalıp(pattern) oluşturmak gerekir. bu kalıp aşağıdaki glob syntax ile oluşturulabilir. Süslü parantezler pattern için küme belirtmede kullanılır. {File,TXT}   = File veya TXT ile eşleşen tek elemanı bulmak için. {File*,TXT*} = File veya TXT ile eşleşen tüm elemanları bulmak için. Köşeli parantezler karakterler […]

Bunu paylaş :

Walking the File Tree

FileVisitor & SimpleFileVisitor Bir dosya ağacındaki tüm dosyaları recursive olarak gezmek istediğimizde FileVisitor interfaceini kullanılırız. FileVisitor implement edilirken gezme sürecinde belirli zamanlarda( erişimden önce, erişimden sonra, erişilirken, hata olursa gibi) yapılacaklar belirtilir. Bunun için 4 metod vardır. 1 – preVisitDirectory = Directory içerisindeki dosyalar ziyaret edilmeden önce çağırılır. 2 – postVisitDirectory = Directory içerisindeki dosyalar […]

Bunu paylaş :

Delete – Copy – Move

Dosya,Dizin Silme Files sınıfı silme işlemleri için iki metod sunar. Bir dizinin(directory) silinmesi isteniyorsa bu dizin boş olmalıdır, aksi halde silme başarısız olur. 1 – delete(Path) metodu dosyayı siler ya da bir exception fırlatır. Örneğin; eğer dosya yoksa NoSuchFileException fırlatılır. Aşağıdaki gibi bir kodla exception yakalanabilir ve silmenin neden başarısız olduğu belirlenebilir. try {     Files.delete(path); } catch (NoSuchFileException x) {     System.err.format(“%s: no such” + ” file or directory%n”, path); […]

Bunu paylaş :

Checking a File or Directory

Dosya,Dizin Kontrolü Bir dosyayı yada dizini temsil eden Path değişkenimiz var. Peki bu dosya sistemde gerçekten var mı? Okunabilir mi(readable), yazılabilir mi(writable), çalıştırılabilir mi(executable)? Dosya Varlığını Doğrulama Path classı içerisindeki metodlar syntactic metodlardır. Bunun anlamı, bu metodlar Path değişkeni üzerinde işlem yaparlar. Bu Path’in dosya sisteminde var olup olmadığını kontrol etmek için sisteme erişmek gerekir. […]

Bunu paylaş :

Path Class and Path Operations

Path sınıfı pathler hakkında bilgi edinmek,path elementlerine erişmek, path’i diğer formlara dönüştürmek gibi işlemler için metodlar içerir.  Path metodları syntactic işlemler yapar, yani path değişkeninin kendisi üzerinde işlem yapılır, dosya sistemine erişim olmaz. Path Oluşturma Bir Path değişkeni file veya directory yerini belirtmek için kullanılır. Aşağıdaki get metodları ile Path değişkeni oluşturuabilir. Path p1 = Paths.get(“/tmp/foo”); […]

Bunu paylaş :