Jsoup | HTML Elementlerine Erişim

HTML kodunu bir Document’e parse ettikten sonra bu kod içerisindeki bazı elementlere, elementlerin içerisindeki datalara erişmek isteyebiliriz. Bunun için ; Node.attr(String key) metodu bir HTML attribute’nın değerini getirir. Örneğin , bir elementin text değerine erişmek için Element.text() metodu kullanılır. Basit bir HTML kodunun elementlerine ulaşan bir program yazalım. HTML kodu şöyle olsun : <p>An <a […]

Bunu paylaş :

Jsoup | Selector Syntax

Elementlere erişmek için Selector kullanılabilir. File input = new File(“/tmp/input.html”); Document doc = Jsoup.parse(input, “UTF-8”, “http://example.com/”); Elements links = doc.select(“a[href]”); // link Elements pngs = doc.select(“img[src$=.png]”); // png uzantılı resim Element masthead = doc.select(“div.masthead”).first(); // classı masthead olan ilk div   Selectors tagname: Tag’a göre bulur. ( ÖR : a ) ns|tag:  Tag ve isime […]

Bunu paylaş :

Jsoup | DOMs

Bir HTML documentini gezmek, elementleri bulmak ya da değiştirmek için DOM metodları kullanılır. File input = new File(“/tmp/input.html”); Document doc = Jsoup.parse(input, “UTF-8”, “http://example.com/”); Element content = doc.getElementById(“content”); Elements links = content.getElementsByTag(“a”); for (Element link : links) { String linkHref = link.attr(“href”); String linkText = link.text(); }   Elementler, element bulma, değiştirme gibi işlemler için […]

Bunu paylaş :

Jsoup | Giriş

Jsoup, html kodlarını ayrıştırmak için tasarlanmış bir kütüphanedir.(html parser) Jsoup API altında 6 package vardır : org.jsoup org.jsoup.examples org.jsoup.helper org.jsoup.nodes org.jsoup.parser org.jsoup.safety org.jsoup.salect Bir sürü class olmakla beraber asıl classlar şunlardır : Jsoup Document Element Jsoup Class org.jsoup.Jsoup sınıfı bize parse,connect,clean işlemleri için metodlar sağlar.Bunlar aşağıdaki resimde verilmiştir. String içerisindeki html kodunu ayrıştırma işlemi String […]

Bunu paylaş :

Thread Class

Thread sınıfı thread oluşturabilmek için gerekli constructorları ve threadları kontrol edebilmek için gerekli metodları içerir. Thread sınıfı Runnable interfacesini implement ettiği için,Thread sınıfı extend eden bir sınıf oluşturulup run metodu burada implement edilebilir ve bu sınıftan bir nesne oluşturulup start metoduna başvurulabilir.Ancak bu önerilen bir tasarım değildir. yield() metodu bir threadın diğer threadlara geçici olarak […]

Bunu paylaş :