Giriş | Task, Thread, Multithreading

Multithreading bir programın eş zamanlı olarak birden çok görev(task) yapabilmesini sağlar. Bu,thread sayesinde yapılır. Thread,programın yaptığı bir görevin başlangıcından sonuna kadar süren akıştır. Tek işlemcili sistemlerde(Resim A), threadlar CPU zamanını paylaşır(time sharing) ve işletim sistemi bu paylaşımdan sorumludur.Bu paylaşma işlemi,performans ve hafıza açısından büyük kolaylık sağlar çünkü çoğu zaman CPU boştadır,hiçbirşey yapmaz.(Mesela kullanıcıdan veri girmesini […]

Bunu paylaş :