Java Pass by Value

Pass-by-value ya da Pass-by-reference parametlerin metodlara ne şekilde geçirileceğini ifade eder. Pass-by-reference parametrenin heapteki gerçek adresini geçmek anlamına gelirken, Pass-by-value parametrenin bir kopyasını geçmek anlamına gelir. Bu hem primitive hem de reference tipler için geçerlidir. Pass-by-value kısmına geçmeden önce java’da stack frame ve call stack nasıl çalışıyor incelemekte fayda var. call stack = adresi ve […]

Bunu paylaş :