Delete – Copy – Move

Dosya,Dizin Silme Files sınıfı silme işlemleri için iki metod sunar. Bir dizinin(directory) silinmesi isteniyorsa bu dizin boş olmalıdır, aksi halde silme başarısız olur. 1 – delete(Path) metodu dosyayı siler ya da bir exception fırlatır. Örneğin; eğer dosya yoksa NoSuchFileException fırlatılır. Aşağıdaki gibi bir kodla exception yakalanabilir ve silmenin neden başarısız olduğu belirlenebilir. try {     Files.delete(path); } catch (NoSuchFileException x) {     System.err.format(“%s: no such” + ” file or directory%n”, path); […]

Bunu paylaş :

Checking a File or Directory

Dosya,Dizin Kontrolü Bir dosyayı yada dizini temsil eden Path değişkenimiz var. Peki bu dosya sistemde gerçekten var mı? Okunabilir mi(readable), yazılabilir mi(writable), çalıştırılabilir mi(executable)? Dosya Varlığını Doğrulama Path classı içerisindeki metodlar syntactic metodlardır. Bunun anlamı, bu metodlar Path değişkeni üzerinde işlem yaparlar. Bu Path’in dosya sisteminde var olup olmadığını kontrol etmek için sisteme erişmek gerekir. […]

Bunu paylaş :

Path Class and Path Operations

Path sınıfı pathler hakkında bilgi edinmek,path elementlerine erişmek, path’i diğer formlara dönüştürmek gibi işlemler için metodlar içerir.  Path metodları syntactic işlemler yapar, yani path değişkeninin kendisi üzerinde işlem yapılır, dosya sistemine erişim olmaz. Path Oluşturma Bir Path değişkeni file veya directory yerini belirtmek için kullanılır. Aşağıdaki get metodları ile Path değişkeni oluşturuabilir. Path p1 = Paths.get(“/tmp/foo”); […]

Bunu paylaş :