Path Class and Path Operations

Path sınıfı pathler hakkında bilgi edinmek,path elementlerine erişmek, path’i diğer formlara dönüştürmek gibi işlemler için metodlar içerir.  Path metodları syntactic işlemler yapar, yani path değişkeninin kendisi üzerinde işlem yapılır, dosya sistemine erişim olmaz. Path Oluşturma Bir Path değişkeni file veya directory yerini belirtmek için kullanılır. Aşağıdaki get metodları ile Path değişkeni oluşturuabilir. Path p1 = Paths.get(“/tmp/foo”); […]

Bunu paylaş :