Serialization & Deserialization

Bir nesnenin dosyaya yazılabilmesi için serializable olması gerekir,bunun için de ait olduğu sınıfın java.io.Serializable interface’ni implement etmesi gerekir. Serializable bir sınıfta non-serializable nesneler olabilir,JVM’nin bu nesneleri görmezden gelmesi için transient anahtar kelimesini kullanılır,aksi halde NotSerializableException hatası alınır.Ayrıca static yapılar sınıfa ait olmağı için serializable bir sınıfın içinde olsalar bile serializable değildirler. public class C implements java.io.Serializable { […]

Bunu paylaş :