Walking the File Tree

FileVisitor & SimpleFileVisitor Bir dosya ağacındaki tüm dosyaları recursive olarak gezmek istediğimizde FileVisitor interfaceini kullanılırız. FileVisitor implement edilirken gezme sürecinde belirli zamanlarda( erişimden önce, erişimden sonra, erişilirken, hata olursa gibi) yapılacaklar belirtilir. Bunun için 4 metod vardır. 1 – preVisitDirectory = Directory içerisindeki dosyalar ziyaret edilmeden önce çağırılır. 2 – postVisitDirectory = Directory içerisindeki dosyalar […]

Bunu paylaş :