Array ile Stack İmplementasyonu

Array üzerine stack inşa ederken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur arrayin boyutunun ne olduğudur.Örneğin zaten 2 elemana sahip bir 2 elemanlı arraye push yapılacaksa bu eleman eklenmeden önce arrayin boyutunun artırılması gerekir.Bu işlem şu şekilde yapılır; Mevcut arrayin boyutunun 2 katında bir array oluşturulur. Oluşturulan arraye, mevcut arrayin elemanları kopyalanır. Mevcut array referansının yeni […]

Bunu paylaş :

Stack Nedir?

Stack Türkçeye “yığın” diye geçmiştir.Array veya LinkedList üzerine inşa edilebilen bir veri yapısıdır. LIFO(Last in – First out) prensibiyle çalışır.Stack’e son giren,ilk çıkar.Bu prensip bir kutuya kitap eklemek gibi düşünülebilir.Üst üste eklenen kitaplardan birini çıkarmak için,çıkarmaya en üstten(en son koyulandan) başlamak gerekir. Belli başlı birkaç fonksiyonu vardır.Bunlar; Pop()   : Stack’in en üstteki elemanı çıkarır. […]

Bunu paylaş :