Thread Class

Thread sınıfı thread oluşturabilmek için gerekli constructorları ve threadları kontrol edebilmek için gerekli metodları içerir. Thread sınıfı Runnable interfacesini implement ettiği için,Thread sınıfı extend eden bir sınıf oluşturulup run metodu burada implement edilebilir ve bu sınıftan bir nesne oluşturulup start metoduna başvurulabilir.Ancak bu önerilen bir tasarım değildir. yield() metodu bir threadın diğer threadlara geçici olarak […]

Bunu paylaş :