Çok Parametreli Generic Sınıflar

Tip parametresi ve Tip Argümenti : Eğer bir sınıf Ev<T> şeklinde yazıldıysa bu bir tip parametresidir,T primitive olmayan herşey olabilir.Ancak T’nin ne olduğu Ev<String> şeklinde belirlendiyse bu bir tip argümentidir ve T artık Stringtir. Aşağıda çok parametreli bir Ev sınıfı var. class Ev<K,V>{ private K key; private V value; public K getKey() {return key;} public […]

Bunu paylaş :

Generics nedir,neden kullanılır?

Generic’in Türkçe karşılığının genel,jenerik olduğu söylenebilir.Adından da anlaşıldığı üzere bir tipi genelleştirme amacıyla kullanılabilir. Generic kullanmanın faydalarından ilki kodu daha okunabilir yapmasıdır.Örneğin generic kullanmadan bir arraylist’e eleman eklemek istediğimizde type-casting yapmak zorunda kalırız. List list = new ArrayList(); list.add(“meriç”); String s = (String) list.get(0); Aynı işlemi Generic kullanarak şu şekilde yapabiliriz. List<String> list = new ArrayList<String>(); […]

Bunu paylaş :